Успеси на такмичењима
Летопис
Издавач: UNICEF.

„Разговарајте о дрогама са вашим адолесцентом - приручник за родитеље“  
Издавач: Министарство здравља, Институт за јавно здравље „Др. Милан Јовановић Батут”

"Шта је данас било у школи?" - Приручник за родитеље  
Издавач: UNICEF Београд, Република Србија, 2008.Како да Ваше дете буде сигурно на Интернету

Електронски часопис за наставнике "Партнер у учењу"
Јануар, 2014. Тема: Сигурност ученика на интернету
Дан безбедности на интернету – 11. фебруар
Безбедност ученика на интернету за ученике старости 7 до 11 година
Безбедност ученика на интернету за узраст деце од 11 до 15 година
Безбедност ученика на интернету за ученике старости 15 до 17 година
Сигурност деце на интернету – ресурси за родитељеО родитељству без батина


"Насиље у школи"  

Издавач: Институт за психологију, Београд, 2009.
Суиздавач: UNICEF, Србија
Аутор: Драган Попадић

Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама (pdf)


ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ


Мозак који учи: Живела доживотна синаптичка пластичност! 

аутор: Бруно дела Кјеза, Харвард Универзитет


Потицајно родитељство, аутор: Радмила Рангелов Јусовић


Програм подршке очевиомааутор: ACEV Kahyaogly


Незгоде се дешавају – шта урадити када се десе и како их спречити  
Приручник за родитеље и оне који воде рачуна о деци.


Водич за родитеље деце којој је потребна додатна подршка у области образовања, социјалне и здравствене заштите
Аутори: Биљана Јањић, Косана Бекер, Наташа Милојевић
Издавач: Министарство просвете, 2010.


Аутори: Биљана Јањић, Косана Бекер, Наташа Милојевић
Издавач: Министарство просвете, Министарство рада о социјалне политике, Министарство здравља, 2010. 

(Закони, протоколи, правилници, чланци, приручници, водичи за родитеље, презентације)
ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Comments