Семинар "Права детета", април, 2010
Учење на даљину

(Напомена: Колеге, улогујте се на школски систем! :)

Термини пријемних испита
Испитни рокови

Закони и подзакони у образовању и васпитању 

Календари 

Каталози стручног усавршавања наставника 

Менторство 

Самовредновање рада школе

Стручно усавршавање наставника 

Стручна већа и Тимови

Школско развојно планирање


Електронски часопис за наставнике "Партнер у учењу"
Јануар, 2014. Тема: Сигурност ученика на интернету
Дан безбедности на интернету – 11. фебруар 
Сигурност деце на интернету – ресурси за школе и наставнике  

Безбедност ученика на интернету за ученике старости 7 до 11 година
Безбедност ученика на интернету за узраст деце од 11 до 15 година
Безбедност ученика на интернету за ученике старости 15 до 17 година


Календари за термине седница, обавештења од директора, заузетости школске сале ...

Напомена: Да бисте видели ове календаре, потребно је да будете пријављени на школски систем.

Поштоване колеге,

Током лета 2013. наша школа је постала корисник система Гуглових услуга за образовне установе - Google Apps for Education
На систем се пријављујете користећи своје корисничко име и лозинку, које сте добили од администратора. Приступни линк води Вас на лични службени имејл (gmail), одакле имате приступ свим сервисима система - мејл, Гугл диск и офис пакет, календар са подсетницима, чет, блогови, сајтови, групе ...


Напомена:
Систем је доступан само запосленима у Музичкој школи "Војислав-Лале Стефановић", Ужице