Разредни испити I и II СМШ

15.06. НЕМАЧКИ ЈЕЗИК, 10:30 часова, учионица 16

·         Петар Поповић

15.06. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО, 12:00 часова, учионица 29

·         Јанко Стокић

15.06. БИОЛОГИЈА, 10:00 часова, учионица 16

·         ученик Богдан Чанчаревић

16. 06. СОЦИОЛОГИЈА, 10:00 часова, учионица 16

·         Јана Јањић

·         Петар Поповић

·         Исидора Перишић

16. 06. ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК, 11:00 часова, учионица 16

·         Богдан Чанчаревић

 


I РАЗРЕД СМШ

 

МИ

17.06.ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ/ИНСТРУМЕНТ, свечана сала:

 

ХАРМОНИКА

·         Богдан Чанчаревић, 09:30 до 09: 50

·         Вељко Томановић, 10:00 до 10:20

 

ФЛАУТА

·         Анђела Бајић, 10:35 до 10:55

 

ВИОЛИНА 

·         Ива Аћимовић , 11:05 до 11: 20

 

ВИОЛОНЧЕЛО

·         Катарина Ранђеловић, 11:30 до 11:50

 

ТРУБА 

·         Лазар Илић, 12:00 до 12:20

·         Мирослав Ђунисијевић, 12:25 до 12:45

 

САКСОФОН      

·         Никола Јовановић, 13:00 до 13:20

·         Богдан Веселиновић, 13:25 до 13:45

 

 

ДЗ

18.06. СОЛФЕЂО ДИКТАТ, 13:00 до 13:30, учионица 24

·         Анастасија Бјеловић

·         Реља Благојевић

·         Марија Панић

18.06. СОЛФЕЂО УСМЕНИ, 13:35 до 14:00, учионица 24,

·         Анастасија Бјеловић

·         Реља Благојевић

·         Марија Панић

 

 

 

 

 

 

МИ, МС

 

19.06. ТЕОРИЈА МУЗИКЕ, ТЕСТ  

 

I ГРУПА, учионица 24

време: 09:00 до 10:00

·         Богдан Чанчаревић

·         Јанко Стокић

·         Анђела Бајић

·         Ива Аћимовић

·         Вељко томановић

·         Катарина Ранђеловић

·         Лазар Илић

 

II ГРУПА, учионица 24

време: 10:15 до 11:15

·         Никола Јовановић

·         Богдан Веселиновић

·         Реља Благојевић

·         Анастасија Бјеловић

·         Марија Панић

·         Мирослав Ђунисијевић

 

      19.06. ТЕОРИЈА МУЗИКЕ УСМЕНИ 

I  ГРУПА 12:30 до 12:50, учионица 24

·         Богдан Чанчаревић

·         Јанко Стокић

·         Анђела Бајић

 

II ГРУПА 12:55 до 13:15, учионица 24

·         Ива Аћимовић

·         Вељко Томановић

·         Катарина Ранђеловић

 

III ГРУПА 13:20 до 13:40, учионица 24

·         Лазар Илић

·         Никола Јовановић

·         Богдан Веселиновић

 

 

 

IV ГРУПА 13:45 до 14:25, учионица 24

·         Реља Благојевић

·         Анастасија Бјеловић

·         Марија Панић

·         Мирослав Ђунисијевић

II РАЗРЕД СМШ

МИ

11.06. УПОРЕДНИ КЛАВИР, учионица 15

·         Ђурђица Алексић 09:00 до 09:20

·         Лазар Томић 09:25 до 09:45

·         Анастасија Томић 09:50 до 10:10

·         Сара Лазић 10:15 до 10:35

·         Валентина Васиљевић 10:40 до 11:00

·         Милан Војиновић 11:05 до 11:25

·         Тома Чолић 11:30 до 11:50

·         Илија Станић 11:55 до 12:15

·         Мина Мартић 12:20 до 12:40

МС11.06. КЛАВИР, учионица 15

·         Миња Мирковић 13:00 до 13:20

·         Анђела Вилимановић 13:25 до 13:45

·         Исидора Перишић 13:50 до 14:10

·         Петар Поповић 14:15 до 14:35

КАМЕРНА II и III РАЗРЕД  СМШ

17.06. у СВЕЧАНОЈ САЛИ, од 14:15 до 16:15

 

 МИ СМШ

18.06. СОЛФЕЂО ДИКТАТ

I ГРУПА 09:00 до 09:30, учионица 24

·         Ћурђица Алексић

·         Наталија Божовић

·         Лазар Томић

·         Анастасија Томић

·         Сара Лазић

·         Валентина Васиљевић

II ГРУПА 09:35 до 10:05, учионица 24

·         Јана Јањић

·         Милан Војиновић

·         Тома Чолић

·         Илија Станић

·         Мина Мартић

18.06. СОЛФЕЂО УСМЕНИ

   I ГРУПА 10:30 до 10:50, учионица 24

·         Наталија Божовић

·         Лазар Томић

·         Анастасија Николић

    II ГРУПА 10:55 до 11:15, учионица 24

·         Сара Лазић

·         Валентина Васиљевић

·         Тома Чолић

   III ГРУПА 11:20 до 11:40, учионица 24

·         Илија Станић

·         Мина Мартић

·         Милан Војиновић

    IV ГРУПА 11:45 до 12:05, учионица 24

·         Ђурђица Алексић

·         Јана Јањић

 

МИ

19.06.2020 ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ/ИНСТРУМЕНТ, свечана сала:

 

ХАРМОНИКА

·         Тома Чолић 09:30 до 09:50

·         Лазар Томић 10:00 до 10:20

 

 КЛАВИР       

·         Јана Јањић 10:35 до 10:55

·         Наталија Божовић 11:00 до 11:20

       

 

 

 

  ВИОЛИНА

·         Ђурђица Алексић 11:35 до 11:55

·         Милан Војиновић  12:00 до 12:20

·         Анастасија Томић   12:25 до 12: 45

·         Илија Станић    12:50 до 13:10

·         Мина Мартић  13:15 до 13:35

·         Валентина Васиљевић 14:00 до 14:20

·         Сара Лазић   14:25 до 14:45

 

III РАЗРЕД СМШ

МИ

15.06. ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ/ИНСТРУМЕНТ, свечана сала

ГИТАРА

·         Михаил Миљевић 10:00 до 10:30

КОНТРАБАС

·         Ђорђе Мартић 10:45 до 11:15

СОЛО ПЕВАЊЕ

·         Анастасја Савић 11:30 до 12:00

МС

15.06. СОЛФЕЂО ДИКТАТ, 09:00 до 09:30, учионица 24

·         Лазар Перуничић

·         Анастасија Николић

·         Сара Лазић

15.06. СОЛФЕЂО УСМЕНИ, 10:15 до 10:45, учионица 24,

·         Лазар Перуничић

·         Анастасија Николић

·         Сара Лазић

 

 

МС

16.06. ХАРМОНИЈА ПИСМЕНИ, 09:00 до 10:30, учионица 15

·         Лазар Перуничић

·         Анастасија Николић

·         Сара Лазић

16.06. ХАРМОНИЈА УСМЕНИ, 11:30 до 12:15, учионица 15

·         Лазар Перуничић

·         Анастасија Николић

·         Сара Лазић

МС

18.06. КОНТРАПУНКТ ПИСМЕНИ , 09:00 до 10:00, учионица 15

·         Лазар Перуничић

·         Анастасија Николић

·         Сара Лазић

18.06. КОНТРАПУНКТ УСМЕНИ , 10:30 до 11:00, учионица 15

·         Лазар Перуничић

·         Анастасија Николић

·         Сара Лазић

МС

19.06. ДИРИГОВАЊЕ УСМЕНИ, 09:00 до 10:00, учионица 15,

·         Лазар Перуничић

·         Анастасија Николић

·         Сара Лазић

 

Comments