Пројекти

Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли
(
фебруар 2013. - април 2014.)Програм: Прекогранична сарадња Србија - Босна и Херцеговина
Назив пројекта: Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли
Укупна вредност: 313.469 €
Донатор: Европска унија, кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговин
Носилац пројекта: ЈКП "Регионални центар за управљање отпадом Дубоко"
Локација пројекта: Градови Тузла (Босна и Херцеговина) и Ужице (Република Србија)
Трајанје пројекта: фебруар 2013 – мај 2014.
Циљ пројекта: Допринос одржавању високог нивоа квалитета животне средине у прекограничној области кроз сарадњу и заједничке иницијативе. Пројекат доприноси заштити животне средине, смањењу количина депонованог отпада кроз успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли.

Резултати пројекта:

-   Технички оквир за примарну селекцију отпада успостављен у 28 школа у Ужицу и Тузли;
-   Технички и кадровски капацитети два јавна комунална предузећа за сакупљање, транспорт и   секундарну селекцију отпада подигнути;
-   112 запослених у 28 школа обучени за пружање подршке примарној селекцији;
-   Примарна селекција уведена у 28 школа у Ужицу и Тузли;
-   Локална и шира заједница упознати са примерима добре праксе примарне селекције у школама.


Регионална развојна агенција Златибор


Преузето са:
@http://www.rrazlatibor.rs/images/phocagallery/CBC/SWL/eko_kamp2/dan5/thumbs/phoca_thumb_l_dsci0805.jpg
Преузето са:
@http://www.rrazlatibor.rs/images/phocagallery/CBC/SWL/eko_kamp2/dan5/thumbs/phoca_thumb_l_dsci0781.jpg


Преузето са:
@http://www.rrazlatibor.rs/images/phocagallery/CBC/SWL/eko_kamp2/dan4/thumbs/phoca_thumb_l_dsci0624.jpg
Comments