Прослава Дана школе

Ове године прославили смо Дан школе организовањем два, изузетно успешна и богато посећена концерта ученика.


Дан школе, мај 2010
Comments