Музичка школа „Војислав- Лале Стефановић“, једина институција у којој се стиче званично музичко образовање у Граду Ужицу и округу, непрекидно постоји већ 44 године. Основана је као Школа за основно музичко образовање  02. априла 1976. године, од стране Скупштине општине Титово Ужице.

На почетку рада, Школа је користила просторије Педагошке академије и реализовала наставу на три одсека (клавир, хармоника и гитара). 

У школској 1980/81. години, Школа добија у власништво приземље породичне куће породице Стефановић и на тај начин делимично решава питање школског простора.

Од  самог момента оснивања интезивно се ради на оснаживању свих аспеката који доприносе квалитетном и убрзаном развоју, па се у том смислу, 2007. године  доноси и одлука о отварању средње музичке школе. Од  те године, на основу тестаменталног завештања пок. Војислава Лала Стефановића, Школа постаје власник читаве зграде и дугорочно решава питање школског простора.

У знак пажње и захвалности пок. Војиславу Лалу Стефановићу за његову свеукупну благонаклоност и допринос развоју школе,  одлучено је да се изврши промена назива-уместо дотадашњег „Петар Коњовић“,  школа носи име “Војислав- Лале Стефановић”.

2015. године отворено је Издвојено одељење Музичке школе у Пожези.

 

Оствареност  идеје за постизањем што садржајнијег и широко обухватног музичког образовања јасно се види у чињеници да се ученицима основне школе нуди могућност да похађају наставу на виолини, виоли, виолончелу, контрабасу, клавиру, флаути, кларинету, саксофону, труби, хармоници, гитари и соло певању. У средњој музичкој школи изводи се  настава  за три образовна профила- Музички сарадник, Музички извођач и Дизајнер звука.

 

Наставници Музичке школе “Војислав-Лале Стефановић” добитници су диплома Савеза друштава музичких и балетских педагога Србије , признања Савеза друштава музичких и балетских педагога Србије за вишегодишње и једногодишње изузетне педагошке резултате.

 

О вишегодишњем квалитету рада сведоче успеси ученика, који настављају своје школовање на музичким академијама у земљи и иностранству, као и многобројне награде.

 

У претходној школској 2018-2019. години, на такмичњима изван школе освојено је укупно 125 награда- 91 прва, 19 других и 15 трећих награда.

 

Признање за допринос развоју културе, које је лист „Ужичка недеља“ доделио Музичкој школи 17. априла 2019. године, потврдило је да је школа својим дугогодишњим радом и ангажовањем у културном и јавном животу адекватан носилац музичког образовања и васпитања у Граду Ужицу, као и на нивоу Златиборског округа.

 


Ċ
Јелица Стевановић,
12. 4. 2020. 08:36
Comments