Наставни план за средњу музичку школуСМЕРОВИ


Списак предмета по одсецима и разредима и недељни и годишњи фонд часова.

Стручни предмети на следећим одсецима - кликнути на линкове:


Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања линк за сајт.Општеобразовни предмети - за све одсеке


Извор: Наставни планови за музичку и балетску школу -
Службени гласник - Просветни гласник 8. јул, 1996, бр. 4 - стр. 1
Документ у целини је овде.


Comments