Наставни план за основно музичко образовање и васпитање

Списак предмета по одсецима и разредима и недељни и годишњеи фонд часова


Извор: Правилник о наставном плану и програму основног музичког образовања и васпитања
Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 5/2010 (У документу - на стр. 3)
Цео документ се налази овде.

Преузето са сајта Заједнице музичких и балетских школа Србије.

Кликните на слику да бисте је видели увеличану.
Да бисте слику сачували: Десни клик / Save As ...


Comments