Контакт

Музичка школа 
"Војислав-Лале Стефановић"

Трг Светог Саве бр. 8
31000 Ужице

Телефон: 031/512.722

Директор:

Секретар:

Помоћник директра:

Рачуноводство:

Педагог:

Контакт подаци лица за заштиту података о личности:

Љиљана Траиловић Ђуричићмастер правник

Телефон: 031/512-722

Емаил: sekretarskole@msue.edu.rsДиректор школе
Небојша Ђуричић
Телефон: 031/512.589

Comments