Концерт Circle - галерија

Ансамбл CIRCLE на историјским инструментима истражује одговоре на ова питања и представиће их публици. Као пример „правог“ Баховог дела, на програму се налази и једна флаутска соната, и Трио соната из чувене „Музичке жртве“
Ј. С. Бах: Соната за флауту и басо континуо BWV 1034
Ј. С. Бах / Т. Покшивињски : Алеманда и Жига из виолинске соло партите, аранжман за виолину и виолончело
Ј. С. Бах: Соната за флауту, виолину са скордатуром и басо континуо у Ге дуру, BWV 1038 (Бахово ауторство спорно, могуће је да је компоновао или ревидирао Карл Филип Емануел Бах)
Ј. С. Бах: Трио соната у це молу из "Музичке жртве" BWV 1079

YouTube VideoComments