IV пијанистичко такмичење

Резултати четвртог пијанистичког такмичења:

Резултати први и други разред ОМШ:



Резултати СМШ



Резултати трећи разред ОМШ:

Резултати четврти разред ОМШ:


Резултати пети разред ОМШ:

Резултати шести разред ОМШ:




Comments