План писмених и контролних за друго полугодиште 2022/23.


Важна документа школе 2022/23.


Годишњи план рада Музичке школе "Војислав Лале Стефановић" 2022/23.


Школски програм ОМШ 2022-2026. 


Школски програм СМШ 2022-2026.


Годишњи план рада Музичке школе "Војислав Лале Стефановић" 2021/22. 


Извештај о остварености ГПР-а

Листа уџбеника 2021/22.


Распоред писмених и контролних задатака за школску 2021/22.


Допис у вези са излетима, екскурзијама и наставом у природи


        ПРАВИЛНИК o изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину


ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о календару образовно-васпитног рада основнe школe за школску 2020/2021. годину


Годишњи план рада школе 2019/2020.Правилници, пословници и Статут школеComments