Годишњи и матурски испити

ГОДИШЊИ ИСПИТИ

МИ

01.06. СОЛФЕЂО (ДИКТАТ) 10:00 до 10: 30 часова, учионица 15

·         Катарина Тасић

·         Тамара Миловановић

·         Марија Поповић

·         Анђела Дугоњић

УСМЕНИ:

време: 10:45 до 11:15 часова

·         Катарина Тасић

·         Тамара Миловановић

време: 11:20 до 11:50 часова

·         Марија Поповић

·         Анђела Дугоњић

 

МС, учионица 15

01.06. ДИРИГОВАЊЕ 12:30 до 12:50 часова

 

МИ, учионица 15

02.06. УВОД У КОМПОНОВАЊЕ, 09:15 до 09:30 часова

02.06. ХАРМОНИЈА ПИСМЕНИ 10:00 до 11:30 часова

·         Катарина Тасић

·         Тамара Миловановић

·         Марија Поповић

·         Анђела Дугоњић

02.06. ХАРМОНИЈА УСМЕНИ 13:00 до 13:40 часова

·         Катарина Тасић

·         Тамара Миловановић

·         Марија Поповић

·         Анђела Дугоњић

 

МС, учионица 16

02.06. КОНТРАПУНКТ  ПИСМЕНИ 14:15 до 16:15 часова

02.06. КОНТРАПУНКТ  УСМЕНИ  16:45 до 17:00 часова

 

МС, учионица 29

03.06. АУДИО- ВИЗУЕЛНА ТЕХНИКА 09:00 до 09:15 часова

 

МС, свечана сала

03.06. КЛАВИР 12:00 до 13:00 часова

 

МАТУРСКИ ИСПИТИ

 

05.06. Матурски испит из СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

учионица 16, време од 12:00 до 15:00 часова

05.06. Матурски испит из СОЛФЕЂА

учионица 15, време од 11:00 до 11:50 часова, усмени и писмени

06.06.2020. СВЕЧАНА САЛА, ИНСТРУМЕНТ:

·         Анђела Дугоњић, виола, 11:00 часова

·         Марија Поповић, клавир, 12:00 часова

       Соло певање:

·         Катарина Тасић, 13:30 до 14:10 часова

·         Тамара Миловановић  14:20 до 15:00 часова

08.06. Матурски испит из ХАРМОНИЈЕ

учионица 15, време од 9:00 до 11:15 часова

08.06. Рок за жалбе ученика на оцене са Матурског испита 12:00- 14:00 часова

 

Comments