Вести‎ > ‎

ПОЛАГАЊЕ ПРОБНОГ МАТУРСКОГ ИСПИТА

поставио/ла Јелица Стевановић 31. 3. 2022. 02:37

Писмени испити

Уторак, 05. 04. 2022:      Српски језик и књижевност/ матерњи језик и књижевност

Среда, 06. 04. 2022:         Математика

Четвртак, 07. 04. 2022:  Општеобразовни наставни предмети

Петак, 08. 04. 2022:         Теоријски делови стручних испита и уметнички испит Солфеђо и хармонија

Важна напомена: Почетак полагања свих испита је од 12 до 15 часова

Comments